Financieel jaarverslag

Gegevens van de rechtspersoon
Naam rechtspersoon: Evangelie Gemeente De Deur Amsterdam
Statutaire vestigingsplaats: Amsterdam
Adres: Paasheuvelweg 34 h 1105 BJ Amsterdam
Website: www.dedeuramsterdam.nl
RSIN -nummer: 860604779
Bestuurder: J.W. van den Bogaardt
Penningmeester: J.T.O Vaessen
Secretaris: E. Valpoort
Geloofsgenoot: Ismael Antonio

De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Verslag van de activiteiten 2023

In 2023 heeft kerkgenootschap Evangeliegemeente De Deur Amsterdam verschillende activiteiten ontwikkeld om het doel van de gemeente, het bereiken van mensen met het Evangelie van Jezus Christus door ze in contact te brengen en te houden met God, te bereiken.

Het kerkgenootschap heeft diverse muziekavonden en opwekkingsdiensten georganiseerd, waar wij vele nieuwe bezoekers hebben mogen ontmoeten, mede als gevolg van de diverse promotie activiteiten welke ondernomen zijn.

Tevens zijn deze activiteiten bedoeld als opbouw en bemoediging van de locale gemeente. Teams uit onze gemeente hebben meerdere malen andere zustergemeenten ondersteund in 2022 in verschillende steden als Amersfoort, Dordrecht, Amsterdam West, & Delft.
Ook is er een buitenlandse zendigsreis gemaakt naar Guadeloupe en Amerika


Financiële paragraaf

In 2023 heeft Kerkgenootschap Evangeliegemeente De Deur Amsterdam voor:

  • €63.250,25 ( 2022: €62.260,81 ) aan baten ontvangen uit tienden, collectes en beloftegaven.

De totale kosten bedroegen:

  • €66.844,05 ( 2022: €62.260,81 ) aan huur pand, kantoorartikelen, boodschappen, drukwerk, support babykerken.

De balans  over 2023 is € 3593,80 negatief

Begroting 2023

Op voorspraak van de bestuurder is er voor 2023, evenals voor 2022, geen begroting vastgesteld. De inkomsten dekken in afdoende mate de vaste lasten van het kerkgenootschap. De resterende inkomsten zullen al naar gelang de noodzaak en inzichten van de voorganger en kerkenraad worden besteedt.

Toekomstbeeld 2024 en verder;

Sinds de oprichting van Kerkgenootschap Evangeliegemeente De Deur Amsterdam in 2011 hebben alle activiteiten in het teken gestaan van het stabiel vestigen van de gemeente in lijn met de visie en missie van de fellowship. Het bestuur heeft de wens uitgesproken om dit op de korte en middellange termijn verder vorm te geven.

Informatie over administratieve en financiële zaken
Jim Vaessen
Telefoonnummer 0652052114
E-mail: dedeuramsterdam@gmail.com