Financieel jaarverslag

Gegevens van de rechtspersoon

Naam rechtspersoon: Evangelie Gemeente De Deur Amsterdam

Statutaire vestigingsplaats: Amsterdam

Adres: Paasheuvelweg 34 h 1105 BJ Amsterdam

Website: www.dedeuramsterdam.nl

RSIN -nummer: 860604779

Bestuurder: J.W. van den Bogaardt

Penningmeester: J.T.O Vaessen

Secretaris: E. Valpoort

Geloofsgenoot: J.C.O Nyarco

 

De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Verslag van de activiteiten 2019

 

In 2019 heeft kerkgenootschap Evangeliegemeente De Deur Amsterdam verschillende activiteiten ontwikkeld om het doel van de gemeente, het bereiken van mensen met het Evangelie van Jezus Christus door ze in contact te brengen en te houden met God, te bereiken.

Het kerkgenootschap heeft diverse muziekavonden en opwekkingsdiensten georganiseerd, waar wij vele nieuwe bezoekers hebben mogen ontmoeten, mede als gevolg van de diverse promotie activiteiten welke ondernomen zijn.

Tevens zijn deze activiteiten bedoeld als opbouw en bemoediging van de locale gemeente. Teams uit onze gemeente hebben meerdere malen andere zustergemeenten ondersteund in 2019: Hilversum, Amersfoort, Zoetermeer, Almere Lelystad, Utrecht,Rotterdam , Ook in het buitenland. In 2019 gingen we met een groep gelovigen uit de Amsterdam kerk naar Roemenie (mei 2019), London- Engeland (oktober 2019), Moldavie (juni 2019).

 

 

Financiële paragraaf

In 2019 heeft Kerkgenootschap Evangeliegemeente De Deur Amsterdam voor:

  • 34.882,29 ( 2018: € 34.505,18 ) aan baten ontvangen uit tienden, collectes en beloftegaven.

 

De totale kosten bedroegen:

  • 35.167,03( 2018: €34.724,05 ) aan huur pand, kantoorartikelen, boodschappen, drukwerk etc.

Het saldo over 2019 van € -285,03 negatief ( 2018: € 218,87 negatief ) is toegevoegd aan het eigen vermogen van het kerkgenootschap per 31 december 2019.

 

 

Begroting 2020

Op voorspraak van de bestuurder is er voor 2020, evenals voor 2019, geen begroting vastgesteld. De inkomsten dekken in afdoende mate de vaste lasten van het kerkgenootschap. De resterende inkomsten zullen al naar gelang de noodzaak en inzichten van de voorganger en kerkenraad worden besteedt.

 

Toekomstbeeld 2020 en verder

Sinds de oprichting van Kerkgenootschap Evangeliegemeente De Deur Amsterdam in 2011 hebben alle activiteiten in het teken gestaan van het stabiel vestigen van de gemeente in lijn met de visie en missie van de fellowship. Het bestuur heeft de wens uitgesproken om dit op de korte en middellange termijn verder vorm te geven.