In het nieuws

Jan Willem en Priscilla pionieren in Amsterdam-Zuidoost

"De eerste twee zondagen zaten er nul mensen in onze kerk"

“We hadden geëvangeliseerd in de buurt en veel mensen waren uitgenodigd voor de dienst. Ik had m’n preek klaar en alles was gereed, maar er kwam niemand binnen. Mijn vrouw en ik zaten er alleen. De deur bleef dicht. Na twee zondagen kwam de eerste pas binnen”, vertelt Jan Willem van den Bogaardt, gemeentestichter en pastor van Evangeliegemeente De Deur in Amsterdam-Zuidoost. Ze begonnen in 2011 met hun gemeente in de wijk Holendrecht en inmiddels zijn er tientallen mensen actief tot geloof gekomen. 

Wijkcentrum

“Het ging heel wonderlijk. We begonnen in oktober 2011 met een dienst bij ons in de woonkamer. En na een maand kwam er plotseling een grote aanwas. We zaten in december met zestien man – die binnenkwamen via evangelisatie – en ik ging direct op zoek naar een gebouw. We vonden een zaal in een wijkcentrum en de groei bleef doorgaan. In een korte tijd hielden we er twee diensten.”

Jan Willem en z’n vrouw Priscilla werden uitgezonden vanuit De Deur-gemeente in Amersfoort. Een Amersfoortse delegatie hielp hen opstarten, maar er kwamen mensen tot geloof en die gaven De Deur in Holendrecht steeds meer een fundament. “Ik kwam na een maand een Antilliaanse jongeman tegen. Ruben heette hij. Ik zei: ‘Hé, mag ik je uitnodigen voor een dienst?’”

Gitaar spelen

Hij was wel geïnteresseerd om langs te komen, en wilde ook meelopen bij het evangeliseren. Een jongeman die al een kleine zoektocht had naar God, en ik kwam hem precies tegen. Als ik zie hoe hij gegroeid is afgelopen twee jaar in het geloof, dat is zo mooi. Hij is volwassen geworden. Hij is ook begonnen met gitaarspelen en dat doet hij perfect. In een jaar speelt hij beter dan ik na meerdere jaren. Hij is belangrijk aan het worden in het leiderschap. Op sommige zondagen is-ie nog eerder in het gebouw dan ik. Hij gaat van alles klaar zetten. Heel bijzonder.”

Via evangelisatie komen mensen tot geloof, die zelf ook weer evangeliseren, vertelt Jan Willem. “Ruben bijvoorbeeld, heeft een man meegenomen die vanavond ook aanwezig was. Die man geloof nog maar net”. Hij verwijst naar de Bijbelstudie die op dat moment net is afgelopen. Elke woensdagavond is het vaste prik in een tussenwoning in Amsterdam-Zuidoost. Daar zit een gedreven groep van De Deur, die uitleg krijgen over de Bijbel, vragen kunnen stellen over het geloof – wat volop gedaan wordt – en er is gebed voor onder meer een verdere uitbreiding van de kerk. Het is een groep waarvan velen sterk tot verandering zijn gekomen, volgens Jan Willem. 

Veertig mensen

“Als mensen niet naar de kerk komen, moet de kerk naar mensen komen. Dat is ook in lijn met het zendingsbevel in Mattheüs 28:19: 'Gaat dan henen, maakt al de volkeren tot Mijn discipelen.' In de praktijk spreek je honderden mensen op een middag en slechts één persoon komt. Maar als je dat vaker doet, zitten er na een tijdje veertig mensen.” 

Ook Priscilla en Jan Willem zelf zijn op latere leeftijd tot geloof gekomen. “Ik ben atheïstisch opgevoed. Ik kende de Bijbel nauwelijks omdat ik ook nooit christelijk onderwijs gevolgd heb. Op m’n achttiende kwam ik bij de mariniers terecht en werd ik uitgezonden naar Irak. Ik dacht wel vaak: ‘Wat als het nu fout zou gaan?’ Daar kreeg ik nooit een overtuigend antwoord op. Op latere leeftijd kwam ik Priscilla tegen – mijn fantastische, huidige vrouw. Ze geloofde wel vaag in God, maar ging verder ook niet naar de kerk.”

Discipelschap

“Op een gegeven moment kreeg haar opa een hersenbloeding en dat overleefde hij. We gingen een keer mee naar een kerkdienst van hem. In die kerk ben ik helemaal aangeraakt. Ik vond het überhaupt al wonderlijk dat ik de preek snapte. Er kwam daarna een mogelijkheid om christen te worden. Dat was een diepe, bijna beangstigende overtuiging. Ik ging naar voren toe, bad het zondaarsgebed en ervoer Gods aanwezigheid heel krachtig. Dat was een hele mooie ervaring. En vanuit daar werkt God weer verder. Het is de kern van discipelschap. Jezus volgen en nieuwe discipelen vinden, die ook weer andere mensen tot God brengen. Zo breidt de kerk zich uit.”

 

Publicatiedatum: vrijdag 17 januari 2014
Auteur: Dick van den Bos
Copyright: www.cip.nl